Door: Fien van Snippenberg & Thimo Meuldijk
De binnenstad van Utrecht is op vele manieren bereikbaar voor de Utrechter. In onderzoek van de gemeente wordt duidelijk wat de meest populaire manieren zijn om in de binnenstad te komen en wat er in de loop van de afgelopen jaren veranderd is in ons reisgedrag. 
Met de speciale infrastructuur om de stad voor fietsers zo aantrekkelijk mogelijk te maken en de vele fietsenstallingen die in- en rondom de binnenstad te vinden zijn, is het niet meer dan logisch dat de fiets het meest gebruikte vervoersmiddel is om naar de binnenstad te komen. De fietser is binnen de stad vaak aanzienlijk sneller dan bijvoorbeeld de automobilist of gebruikers van het openbaar vervoer. Uit de data van de gemeente Utrecht blijkt dat, over de afgelopen zeven jaar, het aantal fietsbewegingen naar het centrum ongeveer gelijk is gebleven. Het hangt altijd tussen de 55 en 60 procent. 
Door onder andere het aanpassen van de wegindeling en infrastructurele verbeteringen, is er in de afgelopen jaren geprobeerd het wandelen te stimuleren. Een voorbeeld van een van deze verbeteringen is de aanleg van de Moreelsebrug in 2016. Deze brug zorgt voor verbinding tussen de westkant van de stad en de binnenstad. Het resultaat is goed zichtbaar in de grafiek. 
Naast het vergroten van de toegankelijkheid voor voetgangers heeft de gemeente Utrecht actief geprobeerd om de auto minder aantrekkelijk te maken door parkeerkosten in het centrum te vergroten. Ook heeft de gemeente verschillende P+R’s aangelegd om zo de auto in zijn geheel uit het centrum te houden. P+R De Uithof is in 2013 geopend en biedt voor meer dan tweeduizend auto’s een parkeerplek. Het resultaat hiervan komt goed naar voren in de grafiek. Vanaf 2013 tot aan 2019 is een sterke afname te zien. Pas na 2019 is een lichte stijging te zien. Deze stijging hangt samen met de corona pandemie waarin reizen met het openbaar vervoer vanuit de overheid werd afgeraden en later door veel mensen nog als minder veilig werd ervaren. Voornamelijk bij automobilisten en voetgangers is het percentage in deze periode flink toegenomen.
Hoewel Utrecht een uitgebreid busnetwerk en splinternieuwe tram aansluitingen heeft, is het gebruik van het openbaar vervoer van- en naar binnenstad verminderd. De grootste daling is te zien tussen 2019 en 2021 waarbij corona de boosdoener lijkt te zijn. De algehele lichte daling, die al voor 2019 zichtbaar was, heeft te maken met het veranderende busnetwerk. Sommige lijnen lijken nu namelijk een lagere frequentie of route te hebben. Dit maakt het fietsgebruik en wandelen aantrekkelijker. 

Met autoluwe zones, hogere parkeerkosten en het instellen van 30-kilometerzones, heeft de gemeente Utrecht de ambitie om de stad veel minder aantrekkelijk te maken voor automobilisten. Het ontbreken van de auto in de stad wordt opgevangen door het aanleggen van nieuwe ov-routes, waardoor de binnenstad steeds meer autoluw kan worden zonder dat het bereikbaarheid verliest. 
Back to Top