Door: Lara de Boer
De verbouwingen op de vier kilometer lange weg tussen 24 Oktoberplein en de Marnixbrug zijn in volle gang. De weg gaat ingedeeld worden als Westelijke Stadsboulevard waar de bestaande vierbaansweg wordt vervangen door een tweebaansweg, met ruimte voor groen in het midden. Zo komt er minder ruimte voor de auto, maar meer voor de fietser en de voetganger. 
Een deel van de werkzaamheden zit er al op. Vanaf station Zuilen tot en met de rotonde op de Marnixlaan die kruist met de Van Egmondkade is de weg al ingedeeld als een tweebaansweg en is de rotonde veranderd in een voorrangsplein. De fietspaden zijn aan beide kanten van de weg tweerichtingsverkeer, waardoor je minder vaak hoeft over te steken. Het is de bedoeling dat de gehele Westelijke Stadsboulevard er zo uit gaat komen te zien. 
Minder autobeleid
Het is allemaal onderdeel van het minder autobeleid dat de gemeente Utrecht aan het voeren is. Fred Dekkers, raadslid voor GroenLinks Utrecht en woordvoerder Mobiliteit zegt dat automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de buitenste ring naar hun bestemming moeten rijden: “Het idee is dat autoverkeer om de stad heen rijdt en dat is van belang voor een aantal dingen. Ten eerste moet de snelheid waarmee auto’s zich kunnen voortbewegen door de stad worden afgenomen, de veiligheid moet worden verbeterd en door minder verkeer verbetert de lucht- en geluidskwaliteit.” 
Naast de herinrichting wordt het verkeer geregeld met dynamisch verkeersmanagement. Door middel van stoplichten worden er maar een beperkte hoeveelheid auto’s toegelaten en gaat het verkeer afnemen. Op dit moment rijdt er volgens Dekkers nog te veel doorgaand verkeer over de Westelijke Stadsboulevard: “Juist dat wijk naar wijk verkeer wil je niet, die wil je via de buitenste ring laten rijden. Door deze werkzaamheden komt er alleen nog maar verkeer dat er echt moet zijn, en dit gaat dan ook een stuk makkelijker. Het lijkt in eerste instantie dus slecht voor de bereikbaarheid, maar het zorgt juist voor een betere bereikbaarheid.” 
Leefbaar en bereikbaar 
Zo wil de gemeente de stad leefbaar en bereikbaar houden. “De stad wil je zien als een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, spelen en waar het groen is. Daarom wil GroenLinks mobiliteitskeuzes actief veranderen. Op deze manier gaan er minder auto’s gebruikt worden en zullen mensen sneller duurzame keuzes maken. Zo gaan we naar een toekomst met minder bewegend en stilstaand blik in de stad”, constateert Dekkers.
Voor sommige bewoners is dit een uitkomst, maar niet alle bewoners zijn het er mee eens. Samantha Geen woont ter hoogte van de Joseph Hydnlaan. Zij vindt het een domme zet van de gemeente: “Het is chaos, er is elke dag meer file en het is vervelend om thuis te komen. Wat betreft natuur gaat de buurt erop vooruit, maar wat betreft verkeer gaan we er zwaar op achteruit.” Ze voelt zich niet gehoord door en een andere route nemen is volgens haar geen optie.​​​​​​​
Voorrangspleinen 
Op de heringerichte stadsboulevard worden voorrangspleinen aangelegd. Op het voorrangsplein kan het doorstromende verkeer makkelijk doorrijden en krijgen fietsers en voetgangers voorrang. Toch zijn de regels, zeker tijdens de spits, niet voor iedereen even duidelijk. Bert van Lienden woont al heel zijn leven in Ondiep en is verslaggever bij U in de wijk. Hij is het niet eens met de plannen van de gemeente en merkt dat dit ook speelt bij andere bewoners: 
De voorrangspleinen zijn volgens Fred Dekkers een verbetering omdat het verkeer zichzelf goed kan regelen. “Zonder verkeersregelinstallatie is de doorstroom groter en heb je minder asfalt nodig. Een voorrangsplein is zo ingericht dat de snelheid mindert, zodat mensen rustig over zo’n voorrangsplein heen gaan. De oversteek mogelijkheden voor fietsers en voetgangers zijn vaak ook een stuk beter. Ook houden mensen meer rekening met elkaar", zegt hij. “Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zullen zeggen, ja maar het is alleen maar autootje pesten. GroenLinks en andere partijen zijn daarin gewoon realistisch. Autogebruik zal zeker een onderdeel blijven maar er gaan ook verschuivingen plaatsvinden.” 
Back to Top