Door: Annika Verdam
In Parijs, Antwerpen en Berlijn zijn ze al jaren populair: elektrische deelsteps. In Nederland verandert binnenkort de wetgeving van deze licht elektrische voertuigen, waardoor het mogelijk wordt om er de openbare weg mee op te gaan. Deelstepaanbieders staan te trappelen om de Nederlandse markt te betreden. Komen de e-deelstepjes in de toekomst ook naar Utrecht?
In mei 2022 schreef de gemeente Utrecht in een raadsbrief dat er momenteel onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkelingen en voor- en nadelen van de elektrische deelstep. Met als hoofdvraag of de voertuigen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de mobiliteitsdoelstellingen van de stad. Als aandachtspunten bij het onderzoek benoemt de gemeente het vervangen van lopen en fietsen, verrommeling van de openbare ruimte en onveilige verkeerssituaties in relatie tot moeizame handhaving. Bedoeling was dat er eind 2022 een beslissing gemaakt zou worden of de deelstep opgenomen wordt in het vergunningstelsel voor deeltweewielers.
Die keuze is anno januari 2023 nog niet gemaakt. De gemeente laat in een reactie weten dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn sinds de raadsbrief van mei vorig jaar. Ook de nationale wetgeving verloopt trager dan verwacht. Het kabinet werkt nog altijd aan nieuwe regelgeving rond elektrische steps. Eerder werd gestreefd naar 1 januari van dit jaar, maar dat is niet gelukt. De regels gaan naar verwachting pas later dit jaar of volgend jaar van kracht.
Deelsteps in buitenlandse steden
In bijna alle grote Europese steden zijn de elektrische deelsteps te vinden. Toen de Utrechtse Tineke van Ravenswaaij op een vakantie in Parijs voor het eerst de deelstep uitprobeerde, was ze meteen enthousiast. "Het was fijn om snel te kunnen reizen zonder onder de grond te hoeven zijn. Hierdoor kon ik lekker genieten van de stad en snel stoppen waar ik wilde", vertelt ze. Van Ravenswaaij hoopt dat de steps in de toekomst ook naar Utrecht komen: “Ik zou ze gebruiken om Utrecht beter te verkennen of om naar afspraken in het centrum te gaan.” Wel vindt ze veiligheid een belangrijk punt. “In Parijs werkten de stepjes niet in alle gebieden. Ik denk dat Utrecht er verstandig aan zou doen om hetzelfde te doen in drukke gebieden”, stelt ze voor. Ook studente Dieuwertje van Toor denkt dat de elektrische deelsteps een aanwinst kunnen zijn voor haar stad. “Ik merk tijdens spitsuren regelmatig dat er te weinig OV-fietsen beschikbaar zijn in Utrecht. Met de deelsteps zou je een deel van het OV kunnen ontlasten”, vertelt ze.
Maar niet iedereen is zo positief over deelsteps in Utrecht. Arthur de Vries heeft in Zuid-Italië gewoond waar hij regelmatig de elektrische step gebruikte. Toch twijfelt hij of het voertuig ook geschikt is op de drukke wegen van Utrecht: “Hier zijn de straten een stuk smaller. Ook liggen er nog veel klinkers en kleine stenen in de binnenstad. Ik vraag me af of elektrische deelsteps efficiënt zouden zijn”, zegt hij.
Gevaarlijke situaties
Consumentenvoorlichter Kees Bakker van de Fietsersbond is geen voorstander om de elektrische deelstep een plek te geven op de Utrechtse wegen. “Het lijkt erop dat de step een stuk onveiliger is dan de fiets. Het is voor de gebruiker lastig om het voertuig te beheersen, waardoor de fietspaden in Utrecht gevaarlijker worden”, vertelt hij. Volgens Bakker worden de fietspaden niet alleen gevaarlijker, maar ook drukker: “De deelstep wordt vooral gebruikt door voetgangers. Dit zal zorgen voor een verschuiving van verkeersdeelnemers, waardoor de drukte op het fietspad toeneemt”, zegt hij. Verder benoemt Bakker overlast op voetgangersgebieden en de passieve manier van verplaatsen als bezwaren op de elektrische deelsteps: “Ik denk dat de steps geen toegevoegde waarde hebben voor het huidige verkeerssysteem in Utrecht.”

Of de elektrische deelstep naar Utrecht komt is nog onduidelijk. Gemeente Rotterdam is al wel klaar voor deze nieuwe vorm van deelvervoer. "Wij kijken uit naar de komst van de deelstep", laat de gemeente weten aan Stadszaken. De beslissing die de Utrechtse gemeente maakt over de elektrische deelsteps moet nog worden afgewacht.
Back to Top